Apple iPod nano 16GB スレート MD481J/A <第7世代>
Apple iPod nano 16GB ピンク MD475J/A <第7世代>
Apple iPod nano 16GB ブルー MD477J/A <第7世代>
Apple iPod nano 16GB シルバー MD480J/A <第7世代>
Apple iPod nano 16GB グリーン MD478J/A <第7世代>
Apple iPod nano 16GB パープル MD479J/A <第7世代>
Apple iPod nano 16GB イエロー MD476J/A <第7世代>